ARAMA

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı

İlgi: T.C. TİCARET BAKANLIĞI Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.08.2018 Tarih ve 15118722-250-E.00036793506 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; yenilenebilir enerji kooperatiflerinin finansmana erişimine ilişkin karşılaşılan sorunların tespiti ve yol haritası belirlenmesi amacıyla Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Kayseri'de 28 Eylül 2018 Cuma günü, ilgili Bakanlıkların, kurumların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sanayi ve ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, bankaların, kooperatiflerin ve potansiyel kooperatif girişimcilerinin katılım sağlayacağı "Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlenecektir. Yenilebilir Eneri Kooperatifleri Çalıştayı ve tesis açılış taslağı ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Tesis Açılış Programı Taslağı

İndirmek istediğiniz dosyanın ismine tıklayınız
Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri