ARAMA
Vizeleme ve Güzergah İzin Belgesi Süresi

İlgi: Bolu Belediye Başkanlığı'nın 35285572-307.020122716-1680 nolu yazı;

İlgide kayıtlı yazıda; Bolu Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarih  ve 2015/267 sayılı kararı ile "Bolu Belediye Servis Araçları Yönetmeliği" kabul edilmiş olup yürülüğe girdiği belirtilmiştir. 

Yazının devamında; Servis Araçlar Yönetmeliği'nin 9. Maddesine göre ruhsat üzerinde bulunan vizeleme alanları Belediyece belirlenecek tutarların yatırılmasından sonra her yıl Eylül - Ekim ayları içerinde (vizelettirilecek) ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce onaylanacağı bildirilmiştir. Süresi içinde vizeleme işlemini yaptırmayan hak sahipleri gelir ücret  tarifesinde belirtilen vizeleme ücretinin %50 (elli) fazlasını ödeyerek vizeleme yaptıracağı belirtilmiştir.

Yazının devamında, Servis Araçları Yönetmeliği'nin 16. Maddesine göre ise B ve E tipi Güzergah İzin Belgesi alanlar ile F tipi güzergah izin belgesi alanlardan öğrenci taşımacılığı yapanlar Eylül-Ekim ayı sonuna kadar Güzergah İzin Belgesi Ücretini ödeyerek almaları gerektiği bildirilmiştir. A,C,D ve F tipi güzergah izin belgeleri ise yıl içerisinde servis taşımacılığına başladığı tarihten itibaren alınacağı ve (Servis taşımacılığına başlandığı tarihe dair evrak ibraz edilmesi gerekmektedir.) o yıl için güzergah izin belgesini süresi içinde alamayanlar gelir ücret tarifesinde belirlenen ücretin %50 (elli) fazlasını ödeyerek Güzergah İzin Belgesini alacağı belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri