ARAMA

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2011 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.600

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

 

1.600-160.000

  

160.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

19

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

129.000

180.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

70.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

129.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

700

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,90

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

700

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              8

 17

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    96

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                          

 

60

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar   

                                                                                           

15

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

 

8

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

3,70

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

53

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

 

30

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

 

15