ARAMA

TOBB YURTDIŞI DUYURULARI - Ağustos / 2017

Ukrayna, Irak, Sri Lanka, Hong Kong

East-Expo 2017

Ülke: UKRAYNA
Açıklama
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, BM Kalkınma Programı (UNDP) Ukrayna Temsilciliği’nin KOBİ’ler için düzenlediği “East-Expo 2017” adlı etkinliğin 12-13 Eylül 2017 tarihlerinde Kiev’de Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıntı için tıklayınız


270.000 Doz Aşı Alımı İhalesi

İhale Tarihi: 22.09.2017
Ülke: HONG KONG
Açıklama
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 18.08.2017 tarihinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan iletide, Hong Kong yönetimince 270.000 doz aşı alımı için bir ihale açıldığı bildirilmektedir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Teknik ve Anti Patlayıcı Cihazları Fuarı

Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 13.07.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin Al Watan Land Şirketiyle birlikte düzenlediği Teknik ve Anti Patlayıcı Cihazları Fuarının, 2-5 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıntı için tıklayınız


Irak’ta Yatırım Fırsatı: 3 Lastik Fabrikasının İyileştirilmesi, Modernize Edilmesi ve İşletilmesi

İhale Tarihi: 01.11.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 16.08.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın The State Company for Rubber Industrıes and Tyres Şirketine bağlı 3 lastik fabrikasının iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve işletilmesine talip olabilecek yatırımcıları teklif vermeye davet ettiği bildirilmektedir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Kamianets İş Forumu

Ülke: UKRAYNA
Açıklama
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, “Kamainets İş Forumu"nun 10 Kasım 2017 tarihinde Podilskyi’de yapılacağı bildirilmektedir.

Ayrıntı için tıklayınız


Test ve Düzeltme Araç Gereçleri Alımı

İhale Tarihi: 11.09.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Petrol Bakanlığı adına Güney Rafinerileri Şirketinin düzenlediği test ve düzeltme araç gereçleri alımına ilişkin ihale duyurusunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


İtalyan Ticaret Odası Derneği Temmuz 2017 Bülteni

Ülke: iTALYA
Açıklama
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Temmuz 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.

Ayrıntı için tıklayınız


Sert Buğday Alım İhalesi

İhale Tarihi: 20.08.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Ticaret Bakanlığı’na bağlı Genel Tedarik Dairesinin düzenlediği 50 000 MT (± %5) ABD, Kanada ya da Avustralya menşeli sert buğday alım ihalesi duyurusunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Üzerinde Pompa Setlerinin Montaj ve Bakım Donanımı Bulunan Araçlar Alımı

İhale Tarihi: 11.09.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Savunma Bakanlığı’nın, “üzerinde pompa setlerinin montajı, bakımı ve çalıştırılmasıyla ilgili donanım/gereçler bulunan motorlu araçlar” alımı için bir ihale düzenlendiği bildirilmektedir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Irak Petrol Bakanlığı-Midland Rafinerisinin Tedarik Listeleri

İhale Tarihi: 11.09.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafinerisinin çeşitli malzemeler, araçlar, ölçüm cihazları vb. alımı için düzenlediği ihalelere ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Thi-Qar/Nasiriye’de Günlük 150.000 Varil Kapasiteli Bir Petrol Rafinerisi İnşası İhalesi

İhale Tarihi: 12.11.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.08.2017 tarihinde alınan bir yazı ekinde Irak Petrol Bakanlığı’nca Thi-Qar/Nasiriye’de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Irak Petrol Bakanlığı’nın bir örneği ekte sunulan yazısında, yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihinde mesai saatinin sonuna kadar şartnameyi satın alabilecekleri belirtilmektedir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Kaynak Elektrodu Fabrikası İnşaatı İhalesi

İhale Tarihi: 27.08.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Sanayi ve Mineraller Bakanlığı’na bağlı Hidrolik Endüstrileri Devlet Şirketinin yatırımcı bir şirketle ortaklık sözleşmesine dayalı kaynak elektrodu fabrikası inşası için düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


IKYB Yatırım Projeleri

Ülke: IRAK
Açıklama
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 03.08.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Irak’ta 2017-2022 yıllarında gerçekleştirilmesi öngörülen projelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Ayrıntı için tıklayınız


Irak Petrol Bakanlığı-Midland Rafinerisinin Trafo Yağı için 5000 Kg Depressant ECA 10111 Alımı İhalesi

İhale Tarihi: 07.08.2017
Ülke: IRAK
Açıklama
Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafinerisinin düzenlediği trafo yağı için 5000 kg depressant ECA 10111 alımı ihalesinin 18.07.2017 olarak duyurulan son başvuru tarihi, 07.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


New Kelani Köprüsü ile Rajagiriya Arasında Dört Şeritli Yükseltilmiş Karayolu İnşası İçin Niyet Beyanı Daveti

İhale Tarihi: 24.08.2017
Ülke: SRİ LANKA
Açıklama
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlar Kurulu tarafından atanan Müzakere Komitesinin (GOSL), Dematagoda’daki ana yola bağlantı sağlayacak ‘’New Kelani Köprüsü ve Rajagiriya’’ arasında inşa edilecek olan yükseltilmiş karayolu yapımı için düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır. Ekli duyuruda, ulusal/uluslararası/ortak girişim firmaları söz konusu köprü ve karayolu yapım işine teklif vermek üzere niyet beyanında bulunmaya davet edilmektedir. Duyuruda ayrıca, Projenin azami 30 yıl süreli olarak Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde öz sermaye ile hayata geçirileceği ve yatırımcının bu yolu kullananlardan toplayacağı otoyol ücretleri ile yatırımını telafi etmesinin beklendiği belirtilmektedir. Önerilen yükseltilmiş karayolunun uzunluğu 6.9 Km. olup, sözleşme davet yazısı tarihini takiben 30 ay içerisinde projenin bitirilmesi gerekmektedir. İnşaat için gereken araziler proje yüklenicisine / Yatırımcıya sözleşme doğrultusunda safha safha tahsis edilecektir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Invest Hong Kong Temsilcilik Ofisi

İhale Tarihi: 18.08.2017
Ülke: HONG KONG
Açıklama
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 31.07.2017 tarihinde gönderilen iletide, yabancı yatırımların Hong Kong’a çekilmesi, yatırımcıların Hong Kong’daki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla bir Hükümet kuruluşu olarak faaliyet gösteren Invest Hong Kong’dan (lnvestHK) alınan ilişik yazıda; anılan Kuruluşun 2017 yılı için Türkiye temsilciliğine aday olabilecek; yatırım geliştirme, ekonomik kalkınma veya uluslararası iş geliştirme alanlarında deneyimli firmalar aradığı belirtilmektedir. Türkiye’de yerleşik, söz konusu pozisyona ilgi duyan danışmanlık firmalarının, iş yapma kabiliyetleri ile yatırım geliştirme, ekonomik kalkınma veya uluslararası iş geliştirme alanlarındaki deneyimlerini içeren İngilizce şirket profili ve niyet bildirimlerini 18 Ağustos 2017 tarihi saat 12:00’ye kadar, IPConsultant@investhk.gov.hk adresine e-posta yoluyla iletmeleri istenmektedir. Yazıda sadece seçilen firmaların bilahare resmi tekliflerini vermek üzere davet edilecekleri ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.InvestHK.gov.hk adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız


Kömür Tedarik İhalesi

İhale Tarihi: 10.08.2017
Ülke: SRİ LANKA
Açıklama
Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı’nın, Kolombo Büyükelçiliğimize ilettiği, Sri Lanka Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı’nın Puttalam’daki Lakwijaya Enerji Santralına kömür tedariki için düzenlediği ihaleye ilişkin duyuru, Dışişleri Bakanlığımızdan alınmakla ekte sunulmaktadır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri