ARAMA

 

TOBB TAHKİM DİVANI TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ YAPILDI

TOBB TAHKİM DİVANI TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ YAPILDI

22 Mayıs 2020 Cuma / Türkiye'de yerli ve yabancı tüm ticari işletmeler arasındaki ticari uyuşmazlıkların çözümünde en üst karar merci olarak görev yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkim Divanı'nın toplantısı, Divan Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Divan üyelerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Başkan Türker Ateş de toplantıya Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı olarak iştirak etti.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Divanın gündemindeki konular, devam eden ve sonuçlanan davalar görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Türker Ateş, yaptığı açıklamada, iş dünyasının için en önemli sorunlardan birisinin ticari davaların sonuçlanmasının uzun zaman alması olduğunu belirterek, tahkim yolunun ticari uyuşmazlıkların çözümüne zaman ve maliyet yönünden getirdiği kolaylığa dikkat çekti.

Ateş, firmaların ticari faaliyetleri için yaptıkları sözleşmelerde “doğacak ihtilaflar TOBB Tahkim Tüzüğü kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözümlenir” ibaresini eklemeleri halinde TOBB Tahkim Divanı tarafından alınacak hakem kararlarının mahkeme kararı gibi hüküm ve sonuç doğurduğunu söyledi. Başkan Ateş, bu şekilde uyuşmazlık ve ihtilafların çözüm süresinin 3 aya kadar düştüğünün ve % 50’lere varan maliyet avantajıyla sürecin tamamlandığının altını çizerek, iş dünyasını söz konusu tahkim yolundan yararlanmaya davet etti.

Haberin fotoğrafları

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri