ARAMA

 

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği her yıl yapılması zorunlu olan tehlikeli atıkların beyan işlemi için verilen sürenin 31.03.2012 itibariyle sonra ermiş olduğu ve beyanlar için kullanılan web tabanlı tehlikeli atık beyan sisteminin (TABS) kullanıma kapatıldığı belirtilmiştir.

Alınan yazıda, Bakanlıkça yürütülmekte olan tüm online işlemlerin tek bir portalda toplanarak, firmalar ile bunlara bağlı tesislerin özlük bilgilerine ortak bir alan kullanılarak ulaşılması ve çevrimiçi izinler, seveso, atık beyan sistemi vb. tüm uygulamalarda kullanıcılara tek bir kullanıcı adı ve şifre verilmesinin amaçlandığı hatırlatılmıştır. Tesislerin kullanıcı adı-şifre alma işlemleri online olarak http://cevre.cob.gov.tr adresi üzerinden yapılmakta ve Bakanlığın İl Müdürlüklerince onaylanmasının ardından uygulamalara ulaşılabilmektedir.

Ancak firma kayıt sisteminde kullanıcı hataları veya sistem kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanması nedeniyle tesis yetkililerinden beyanların yapılamadığına ilişkin bilgi aktarılmıştır. Bu nedenle firma kayıt sisteminde Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bahse konu çalışmanın tamamlanmasını takiben 2011 yılı tehlikeli atık beyanlarının tamamlanabilmesi amacıyla 2012 yılı içerisinde TABS tekrar kullanıma açılacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme Bakanlıkça ileriki bir tarihte yapılacaktır.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri