ARAMA

Taslak Ulusal Yeterlilik Standartları

İlgi: T.O.B.B'dan aldığımız 16.05.2018 tarih ve 0431/7351 sayılı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (INTES) 03.05.2018 tarihli ve DK/1682 sayılı yazısına atfen;

INTES tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

-Beton Pompa Operatörü (Seviye 3)

mesleğinde taslak ulusal yeterlilik hazırlanmıştır. Söz Konusu taslağa www.intesmym.org.tr (Haberler) adresinden ulaşılabilmekte olup, konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmesine istinaden, konu ile ilgili bilgi edinilmesini ve bahse konu taslak yeterliliğin incelenerek, varsa görüşlerinizin, yukarıdaki internet sitesinde yer alan ilgili "Görüş ve Değerlendirme Formu" doldurulmak suretiyle, engeç 1 Haziran 2018 tarihine kadar birliğimize veya intes@intes.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri