ARAMA
 

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TOBB'dan Odamıza alınan yazıda;

Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik'in 25.04.2012 tarihinde 28274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120425-6.htm adresinden ulaşılabilmekte olduğu belirtilmektedir.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri