ARAMA

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

İlgi: T.C. Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 14.01.2019 tarih ve 31413276-145.07-E.403 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1.1.2019'dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25.12.2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Olur ile yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hâsıl olmuş ve 9.1.2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, yeniden düzenlenen Usul ve Esas yazısı ek de yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Ek: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Esaslar 

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri