ARAMA

 

Peru Hükümeti'nin 2012-2013 Dönemi Yatırım Projeleri

TOBB'dan alınan yazıda; Peru Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın 2012-2013 döneminde icra edilmesi ve toplamda 10 milyar 350 milyon ABD Dalarına baliğ olması öngörülen 26 ulusal projeyi kamuoyuna duyurduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2012 yılında %6 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülen ekonomik büyüme oranının sürdürülebilir kılınması doğrultusunda önem arz eden yatırımların otoyol (2 proje - 3 milyar 850 milyon USD), demiryolu (1 proje - 3 milyar USD), petrol ve doğal gaz (3 proje- 1 milyar 90 milyon USD), haberleşme (3 proje- 717 milyon USD), enerji (5 proje-585 milyon USD), tarım (2 proje - 503 milyon USD), havalimanı (1 proje - 420 milyon USD), liman (2 proje- 139 milyon USD), sağlık (1 proje- 35,6 milyon USD), turizm (1 proje - 10,6 milyon USD) projeleri ile maden sektöründeki bazı projeleri kapsadığı ve projelerin kamu ve özel sektör ortaklığında finanse edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.proinversion.gob.pe/ adresinden temin edilebileceği ifade edilmektedir.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri