ARAMA

Meşhed'de Düzenlenecek Olan Yıldızlar Fuarı

İlgi: T.O.B.B.'nin 19.11.2018 Tarih ve 0411/17320 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından gelen yazıya atfen, 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında, Meşhed Homa 1 Otel'de, gıda sanayi markalarına özel ''2. Yıldızlar Fuarı''nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu fuar kapsamında ücret karşılığı sağlanacak hizmet paketlerine ilişkin bilgilerin ilgi yazı ekinde (EK-1) yer aldığı belirtilmekte olup, katılım sağlamak isteyen firmaların bilgilerini TOBB'a bildirilmek üzere Odamıza (info@bolutso.org.tr) iletilmesi rica olunur.

Fuar katılımı sonrasında gerçekleştirilebilecek ticari anlaşmalardan doğan yükümlülükleri ve olası riskleri, firmaların kendi sorumlulukları altında değerlendirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Ek: Fuar ile İlgili Sunulacak Hizmetler

İndirmek istediğiniz dosyanın ismine tıklayınız
Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri