ARAMA
Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

İlgi: T.O.B.B.'nin 18.06.2018 Tarih ve 0433/9447 Sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Bakanlık tarafından hazırlanan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmektedir.
Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve ve Borsalar Birliğine ilettiği “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar” doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği ifade edilmekte olup açıklama metni aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Ek: Açıklama Metni

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri