ARAMA

 

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

17 Nisan 2020 / Üyelerimizin bilgisine

Değerli Üyelerimiz,

17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri