ARAMA
Kadın Kooperatifleri Eğitimi Hk.

İlgi: T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.11.2018 tarih ve 15118722-250-E-00038953906 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda; 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin 450. maddesinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında “Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.” sayılmıştır. Bu kapsamda, kadın girişimcilerin kooperatifler çatısı altında ticari faaliyette bulunmalarının sağlanması, mevcut kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması ve kooperatifler yoluyla kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması amacıyla Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce faaliyetler yürütülmektedir.

Bu faaliyetlerden biri de kadın girişimcilerin kurduğu ve kadınların ürettiği ürün ve hizmetleri pazarlayan kadın kooperatiflerinin tanıtılması ile kurulu kooperatiflerin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesidir. Bu amaçla Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması” başlıklı proje kapsamında; basılı ve görsel yayınlar hazırlanmış, kadın kooperatiflerinin ihtiyaç duyduğu girişimcilik, muhasebe ve pazarlama alanlarında eğiticilerin eğitimi programı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü personeli katılımıyla tamamlanmıştır. Böylece, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nde görevli uzman personel kadın kooperatiflerine söz konusu eğitimleri verebilecektir.

Bu kapsamda, hâlihazırda faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine ve kooperatif çatısı altında sürdürülebilir bir işletme kurmak isteyen kadın girişimcilere yönelik İl Müdürlüklerinden gelecek talepler doğrultusunda, 2019 yılında içerisinde yazı ekinde bulunan 3 günlük eğitim programının düzenlenmesi planlanmaktadır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bahse konu eğitime katılmak isteyenlerin, bu konudaki taleplerini en geç 05 Aralık 2018 tarihine kadar Odamıza iletmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri