ARAMA
Kadın Girişimciler

MÜBERRA ÇELEBİ

Üye

       Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunudur. ODTÜ Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü BEÖ Anabilim Dalında "Rekreasyon Liderliği” konusunda yüksek lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında yine “Eğitim Liderliği/Liderlik Beceri Gelişimi” konusunda doktora eğitimini tamamlamıştır.

     Meslek yaşamında çeşitli kurumlarda ve üniversitede “rekreasyon yönetimi ve liderliği” konusunda eğitim veren ve özellikle doğa eğitiminde liderlik gelişimi kapsamında çeşitli gençlik aktivitelerinin saha uygulamalarında liderlik yapan Çelebi, gençlik alanında eğiticilerin eğitilmesi konusunda, Avrupa Gençlik Merkezi (Council of Europe) işbirliğinde, Fransa-Strasbourg ve Antalya’da bir yıllık eğitim alarak, liderlik konusunda “eğitimci eğitimine” başlamıştır.

    Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün ve daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu, gençlik liderliği gelişimi, koordinatör, formatör eğitimi, rekreasyon terapisi, vb. hizmetiçi eğitimlerde ve çeşitli projelerde “rekreasyon ve liderlik” konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitmenlikler yapmıştır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında (STK:Yetim çocuklar, lösemili çocuklar, üniversite gençliği, engelli çocuklar, sporcular vb.), gönüllü çalışmalar yapmaktadır.

     Spor bilimleri ile ilgili çok sayıda bildirileri ve çalışmaları bulunan Çelebi, aynı zamanda doğa eğitimi alanında “macera eğitimi ve doğada liderlik beceri gelişimi” ile ilgili birçok bilimsel ve eğitim çalışmaları ile kamp liderliği yapmıştır.

     Çelebi, 2014 Uluslararası Kamp Direktörü (International Camp Fellowship-ICF) sertifikasına hak kazanmış ve aynı zamanda ICF araştırma ekibinden, üye olarak davet alarak uluslararası kamp araştırmaları ile ilgili akademik işbirliği yapmaya başlamıştır.

     Araştırmacı, meslek hayatı boyunca sırasıyla, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde araştırma görevliliği, AİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümünde öğretim görevliliği, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve Anabilim dalı başkanlıkları da yapan Çelebi, halen aynı yüksekokulda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

 

   Bir eğitim gönüllüsü olan Çelebi, meslek hayatı boyunca, Atatürk’ün Liderlik vizyonunu öğrencilerine anlatmayı daima ilke edinmiştir. Öğrencilerine gönüllülük eğitimleri vererek toplumsal duyarlılıklarını ve farkındalıklarını arttırmayı ve öğrencilerine kendilerinin "değerli insan" olduklarını hissettirmeyi daima ilke edinmiştir. Kendisi evli olup, kızını, Atatürk ilkelerine bağlı ve çağdaş yetiştirmeye çalışan bir annedir.

Akademik Özgeçmiş :

http://www.bolutso.org.tr/dosyalar/Ekler/akademikozgecmismuberracelebiaralik2016.pdf

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri