ARAMA
GES’lere Sanayi Sicil Belgesi Zorunluluğu hk.

İlgi: Bolu İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 18.06.2018 Tarih ve 19143842-120.02.01-E.285 Sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Elektrik üretim santralleri 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayi işletmesi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, sanayi siciline kayıt aşamasında sorun yaşanmaması ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından mesken ve işyeri (aynı adreste sanayi faaliyeti dışında faaliyette bulunan işyerleri) çatılarındaki GES uygulamaları hariç olmak üzere, elektrik üretiminin ve satışının yapıldığı GES’ler Sanayi Sicil Belgesi almak zorunluğu getirtirdiği belirtilmiştir. 
Ayrıca 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren "7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile  6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici madde eklenmiştir. Bu madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri