ARAMA
COSME Programı Çağrısı (Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi)

İlgi: T.O.B.B.'nin 22.06.2018 Tarih ve 0432/9676 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Avrupa Birliği COSME (İşletmelerin ve KOBİ 'lerin Rekabet  Edebilirliği) Programı kapsamında,"Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasında Sinerjilerin Kullanılması" başlıklı bir proje teklif çağrısının yayımlandığı,

Söz konusu teklif çağrısı ile turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ'ler arasında, uluslararası   çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin amaçlandığı,

Proje süresinin 18-24 ay arasında olduğu, her bir proje için en fazla 400.000 Avro hibe desteği ayrıldığı ve COSME Programının ulusal koordinatörü olan KOSGEB tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanan bilgi notunun ekte yer aldığı ve  proje çağrı metnin aşağıda belirtildiği;(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-2018-3-01_call_text.pdf)

Söz konusu çağrının, başvuru yapabilecek üyelerimize duyurulması ve başvuru yapılması durumunda, ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin T.O.B.B.'a bildirilmesi istenmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Ek: COSME Proje Çağrısı (Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasında Sinerjilerin Kullanılması)

İndirmek istediğiniz dosyanın ismine tıklayınız
Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri