ARAMA

 

Borç Yapılandırması

İlgi: T.O.B.B.'nin 31.12.2019 Tarih ve 022/1300-19766 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28/12/2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Anılan Kanunun 11 inci maddesi ile 11/5/2018 tarihli 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a geçici 2 nci madde eklenmiş ve 28/12/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren düzenleme, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/9 uncu maddesinde düzenlenen “31/3/2018 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarını” da kapsamaktadır.

7143 sayılı Kanuna uygun şekilde yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28/12/2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri koşuluyla yapılandırma kapsamında kabul edileceklerdir. Oda ve borsalarımızın üyelerine uyguladıkları yapılandırmanın son ödeme tarihi 31/12/2018 olduğu için yapılandırması bozulan üyelerin yapılandırma kapsamındaki tüm taksitlerini 2019 Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri