ARAMA
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hk.

İlgi: Bolu İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 24.01.2018 Tarih ve 19143842-100-E.57 Sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucundan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesinin 7. fıkrasında " Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarında belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır." hükmü yer almaktadır. Yönetmelik hükmünün üyelerimiz tarafından dikkate almaları;

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri