ARAMA

 

Avrupa Girişimcilik Ödülleri Yarışması

KOSGEB’ten gelen yazıda girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği Avrupa Girişimcilik Ödülleri yarışmasının aşağıdaki 5 kategoride gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

 
· Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
 
· Yeteneklere yatırım yapmak: Bölgesel veya yerel düzeyde girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
 
· Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: Bölgesel veya yerel düzeyde yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçüğü düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar
 
· İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar
 
· Sorumlu girişimcilik: Sosyal ve çevresel alanlarda ortak sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik etmeye, işsizler, engelliler veya etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin geliştirilmesine ve yeşil veya temiz teknoloji gibi iklim değişikliği ve çevresel problemlerin çözümüne yönelik bölgesel veya yerel uygulamalar.
 
 
Ulusal seçim süreci sonunda her ülkeden belirlenen 2 aday Komisyon’a bildirilecek olup başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren 7 kişiden oluşmaktadır.
 
 
Tüm adaylar Avrupa Girişimcilik ödülü web sayfasında yer alacak ve ödül törenine davet edilecek, ayrıca yerel ve ulusal medyada ve Avrupa medyasında ücretsiz olarak yer alma fırsatı yakalayacaklardır.
 
 
Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü bir de tüm kategoriler içerisinden seçilen en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilmektedir. Başvurular, uygulamanın son iki yılda gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması ve yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecektir.
 
 
Yarışmaya; Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumları ve girişimciler, eğitim programları ve iş örgütleri arasındaki kamu-özel ortaklıkları ile Üniversiteler başvurabilecektir.
 
 
Vakıf üniversitelerinin başvuru yapabilmesi için yerel, bölgesel veya ulusal bir kurumla ortaklık kurmuş olması gerekmekte olup yarışmanın genelinde yerel ve bölgesel düzeydeki uygulamalara özel önem verilmektedir.
 
Ulusal düzeydeki başvurular ise sadece “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” ve “İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi” kategorilerinde kabul edilecektir. Avrupa Girişimcilik Ödülleri ile ilgili daha detaylı bilgi http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise awards/index_en.htm adresinde yer almaktadır.
 
Avrupa Girişimcilik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların Odamızdan temin edecekleri başvuru formunu doldurarak en geç 1 Haziran 2012 tarihine kadar KOSGEB’e göndermeleri gerekmektedir.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri