ARAMA

 

ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMLARI İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI DÜZENLEMESİ

ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMLARI İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI DÜZENLEMESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği" kapsamında yapılan kar dağıtım düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından «Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri  Hakkında Yönetmeliği»nin 13/5 inci maddesine istinaden yapılan düzenleme ile aşağıdaki hususun ilgili tüm üyelerimizce uygulanmasını önem taşımaktadır:

«Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…»

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri