ARAMA

2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

İlgi: T.O.B.B.'nin 29.11.2018 Tarih ve 0433/17978 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.11.2018 tarih ve  2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin  yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu”na https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2704&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri