ARAMA

 

2011 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

2011 yılında Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde yapılacak işlemlerde uygulanacak olan harç tarifesi 29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Seri No:63)

I. KAYIT VE TESCİL HARÇLARI: (TİCARİ İŞLETME REHNİ DAHİL)

1. TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVANININ TESCİL VE İLANINDA:

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                      136,20 TL

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                     390,40 TL

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                              879,60 TL

2. TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSELERİN TESCİL VE İLANINDA (HER KİŞİ İÇİN):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                     67,60 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                    96,80 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                             214,10 TL

3. TİC. SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİNDE:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                      67,60 TL

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                     96,80 TL

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                              214,10 TL

4. KAYIT SİLİNMESİNDE: (TİCARİ İŞLETME REHNİ KAYDININ SİLİNMESİ DAHİL)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                      26,40 TL

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                     38,20 TL

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                              67,60 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. KAYIT VE BELGE SURETLERİ VE TASDİKNAME HARÇLARI:

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından

(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)                                                                                        6,80 TL

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)           22,60 TL

 

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri